9. hét: Elmélet és politika viszonya Pierre Bourdieu-nél

Felvezető előadó: Fáber Ágoston

Időpont: 2021. március 30.

Leírás:

Pierre Bourdieu a 20. századi szociológia egyik legkiemelkedőbb és legfontosabb alakja, hatása 2002-ben bekövetkezett halála után is jelentős, azonban nézetei és eredményei a szociológusokat mind a mai napig nagymértékben megosztják.

Pierre Bourdieu: elmélet és politika című, 2018-ban megjelent könyvben, amely az első magyar Bourdieu-monográfia, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy vajon a „kései” politizáló, radikális baloldali Bourdieu mennyiben más, mint a „korai” tudós Bourdieu, valamint hogy gyakran determinisztikusnak tekintett társadalomfelfogása nem ássa-e már eleve alá a társadalomtudós politikai szerepvállalásának lehetőségét.

E konkrét problematika vizsgálatához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy kitérjünk a bourdieu-i társadalomelmélet néhány alapfogalmára és fontos felismerésére is, valamint hogy az elméleti keret szilárdságát és a neoliberális kapitalizmussal szemben megfogalmazott bourdieu-i bírálatokat a Luc Boltanski-féle – Bourdieu-vel nyíltan kritikus – pragmatikus szociológia perspektívájából is szemügyre vegyük.

Create your website at WordPress.com
Kezdjük el
%d blogger ezt szereti: