3. hét: Miért maradt ki a “rassz” a klasszikus szociológiából?

Felvezető előadó: Böröcz József

Időpont: 2021. február 16.

Leírás:

Mai szemmel megdöbbentő, hogy a klasszikus társadalomelmélet – a 19. század közepétől az első világháború végéig tartó időszak tudósai – mennyire nem vesznek tudomást a rassz-„különbségekre” alapozott előnyök és hátrányok rendszeréről mint legfőbb témájuk, a modern kapitalista társadalom egyik alapvető szerkezetéről.

Ebben az előadásban kb. azt szeretném elmondani,

  1. hogy határozhatjuk meg a „rassz” szociológiai fogalmát,
  2. mi a „fehérség” helye e rendszerben,
  3. hogy függ össze a „rassz”-fogalom elterjedése a „modern” tőkés gyarmati rendszer kialakulásával és – 19. század végi – „teljessé” válásával, azaz miként lett alkotórésze a modern kapitalista világrendszernek a „rassz”-ban foglalt erőszak,
  4. hogy maradtak fönn a „rassz”-hazugság gondolkodási mintái a gyarmati világ összeomlása után – s hogy történt az, hogy a ma élő emberek széles körben „rassz”-meghatározott módon látják saját világukat.

Végül arra is rákérdezünk, hogyan vált a saját – vágyott, de soha el nem ért (mert el nem érhető) – „fehérségük” mindenki más általi elfogadására vonatkozó követelőzés a kelet-közép-európai poszt-államszocialista társadalmak hallgatólagos identitáselképzeléseinek központi elemévé.

Vissza a tematikához

Create your website at WordPress.com
Kezdjük el
%d blogger ezt szereti: